vissza a találatokhoz...

AKIK ÉLETET CSERÉLTEK
The Men who Have Changed their Lives

Gyártási év / Production Year: 1918

rendező / director: Fekete, Mihály
író / writer (novel, play or poem) : Thurston, Katherine Cecil
forgatókönyvíró / writer (screenplay): Gyalui, Jenő
operatőr / cinematographer: Fekete, László (I)
producer / producer: Janovics, Jenő

Szereplők / Cast:
Fekete, Mihály (Tábori László, képviselő / Loder János tisztvisel)
Poór, Lili (Éva, a képviseló felesége; Éva, the deputy's wife)
Réthely, Ödön (Lapkiadó igazgatój; newspaperman)
Laczkó, Aranka (Házinéni / landlady)
Izsáky, Margit (Lilian, színésznő)
Szakács, Andor

Gyártó / Production Companies:
Transsylvania

Szinesség / Colour:
ismeretlen - unknown

Hossz / Runtime & Lenght:
0 perc / 0m

Bemutató / Release Date:

Díjak / Awards:

Tartalom / (Plot Summary – hungarian):
Tábori László képviselő morfinista, kinek idegrendszerét ez a rettenetes szenvedély annyira szétroncsolta, hogy képtelen a munkára és fiatal feleségét teljesen elhanyagolja. Politikai pártja is elveszíti hozzá bizalmát. Egyedül Liliannál, színésznő barátnőjénél talál némi megnyugvást, aki ezért vonzódik hozzá, mert megtévesztően hasonlít egy régi kedvesére, Loder Jánosra. Tábori egy alkalommal találkozik Loderrel, és megdöbbenve ismer szakasztott mására, felkéri cseréljenek életet, hogy szabadon hódolhasson rettenetes szenvedélyének. A nagy tehetségű és ambíciójú Loder elfogadja az ajánlatot. Tábori felesége és barátai, akik nem veszik észre a cserét, örömmel és bizakodással látják a változását. Csak Lilian gyanakodik. Loder nagy sikereket ér el a parlamentben és ismét megnyeri Tábori feleségének szívét, amikor ennek távirata visszaszólítja. Tábori visszatérve lerontja Loder sikereit, és mikor látja, hogy idegei teljesen felmondják a szolgálatot, végleges cserére bírja Lodert. Erről egy véletlen folytán tudomást szerez Lilian, és mikor látja, hogy Loder szerelmes Tábori feleségébe, bosszut forral. Loder bevallja szerelmét Tábori feleségének, aki szintén vonzódik hozzá és felvilágosítja a történtekről, együtt mennek Táboriért, de már későn, a férfit a morfium megölte.
A film elveszett.

Plot Summary / (Tartalom – angol nyelven):
The deputy László Tábori is a morphinist, and his nervous system is crushed by this terrible addiction so that he is unable to work and totally neglects his young wife. He loses the confidence of his political party. He finds some peace only with Lilian, the actress, who is attracted to him because he is confusingly similar to her previous lover, János Loder. Once Tábori meets Loder and asks him to exchange their lives in order to be totally in for his terrible passion. The talented and ambitious Loder accepts the offer. Tábori's wife and friends who do not realize the exchange are glad to see his change. Only Lilian suspects the truth. Loder achieves great success in parliament and wins back the heart of Tábori's wife, when Tábori’s telegram calls him back. Tábori returning to his home distroys Loder’s success, and when he sees that his nerves completely break down, he asks Loder for the final exchange. Lilian becomes aware of this exchange and that Loder is in love with Tábori’s wife, so she decides to take revenge. Loder confesses his love to Tábori’s wife, who is also attracted to him and he tells her everything. They go together to Tábori’s flat, but it’s too late, the man has been killed by morphine.
The film is lost.